Přímé výplně

 • Diagnostické rentgeny

  Diagnostika zubních kazů, endodontického ošetření, chirurgického zákroku v dutině ústní, atd. pomocí rentgenů.

 • Izolace kavity

  Krok, při němž se k izolaci zubů před zhotovováním výplně používají různé materiály.

 • Kompozitní výplně a linery

  Vnitřní vrstva z materiálů jako jsou zatékavé světlem tuhnoucí kompozita, linery nebo jiné ochranné přípravky vhodné pro četné přímé nanášení, které zakrývají stěny kavity zubu.

 • Leptání

  Leptání povrchu skloviny nebo dentinu.

 • Vazba

  Vazebné (adhezivní) systémy Total-Etch a Self-Etch na dentin a sklovinu.

 • Vyztužení zubů

  Metoda vyztužení zubů a náhrad pomocí vlákny vyztužených materiálů, které se začleňují do konstrukce.

 • Zhotovování výplně

  Postup zhotovování výplně kavity v zubu.

 • Používané postupy

  Postupy a příslušenství pro výplňové materiály.

 • Polymerace

  Kompozitní vytvrzování pomocí polymeračních lamp na světlem aktivované výplňové materiály.

 • Dokončování a leštění

  Povrchová úprava výplňových materiálů a povrchu zubů pomocí nástrojů pro dokončování a leštění.