Výzkum & Vývoj

Research

Úvod

Pro moderní společnost, jakou je KerrHawe, je inovace fascinující a rozhodující aktivitou.

Pojem "inovace" pro nás znamená dynamický proces začínající u nápadu a končící u zavedení produktu na trh.

Strategií naší společnosti je proces inovace aktivně podporovat tak, abychom byli schopni nabízet stale nové inovativní a prospěšné produkty, které v dané oblasti použití ve většině případů určují nový směr.

Naše motto přesně vystihuje citát Viktora Huga:

 "Na světě není nic mocnějšího, než myšlenka, která přišla včas."

Proces shromažďování informací

Náš management inovací se specializuje na shromažďování nových nápadů, které s ohledem na klíčové body hodnotí příslušná komise.

Nápady nejčastěji přicházejí od zubních lékařů, odborníků z oboru, vynálezců, marketingových/prodejních a interních zaměstnanců. Vycházíme také z patentových publikací aktivních vynálezců, vědeckých publikací ve stomatologických časopisech, z přímých návštěv, setkání u kulatého stolu, výstav atd.

Idea diskrétnosti

Na požádání připravíme dohodu o mlčenlivosti, která ochrání vlastnické informace obou stran.

Idea poddajnosti

Máte-li jakékoli nápady nebo připomínky k novým produktům, prosím, kontaktujte:

Innovation Manager
Matteo Bosisio
matteo.bosisio@KerrHawe.com
R&D manager
Emanuele Maretto
emanuele.maretto@kerrhawe.com