Etický kodex

Advanced Medical Technology Association [Sdružení pro pokročilou zdravotnickou technologii] (dále "AdvaMed") je sdružením výrobců zdravotnických a dentálních zařízení, kteří produkují zdravotnické a dentální technologie transformující zdravotní péči díky časnému odhalování nemocí, méně invazivním výkonům a efektivnější léčbě. Členské společnosti AdvaMed uznávají, že dodržování vysokých etických standardů a zákonů je zásadně důležité pro úspěch předních výrobců dentální a zdravotnické technologie, mezi něž patří i společnost KerrHawe SA.

Etický kodex AdvaMed objasňuje a rozlišuje mezi vhodnou a nevhodnou aktivitou u zdravotníků a zástupců členských společností AdvaMed.  Členské společnosti AdvaMed berou na vědomí důležitost etických interakcí se zdravotníky; v tomto případě etický kodex obsahuje směrnice, které zajistí, že se léčebná rozhodnutí budou zakládat na nejlepších zájmech pacienta. Společnost [KerrHawe SA] se pevně drží podstaty a ducha etického kodexu AdvaMed.