SuperMat

Skvělý tvar pro makro oblasti: SuperMat® a Adapt® SuperCap® matrice, univerzální napínací systém pro transparentní a ocelové matrice pro distální zuby. Cílem systému je rychlá, snadná, standardizovaná aplikace. Jedinečně tenké matrice jsou tvarovány podle statistických dat pro dentální anatomii a jsou k dispozici ve dvou výškách pásky a jednom tvaru pro moláry i premoláry, v oceli a transparentním plastu. Jsou k dispozici připojené k SuperCap, napínání je odvozené od sytému SuperMat.
Artikl Balení
2150 SuperMat - sortimentní souprava
Obsahuje: 1 SuperLock napínací nástroj, 14 Adapt SuperCap matric v oceli - směs, 6 Adapt SuperCap matric transparentní - směs
Artikl Adapt SuperCap matrice
Doplňková balení 50
2161 Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.030, výška 5,0 mm
2162 Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.030, výška 6,3 mm
2171 Adapt SuperCap matrice transparentní, 0.050, výška 5,0 mm
2172 Adapt SuperCap matrice transparentní, 0.050, výška 6,3 mm
2181 Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.038, výška 5,0 mm
2182 Adapt SuperCap matrice v oceli, 0.038, výška 6,3 mm
Artikl SuperCap cívky doplňková balení
2010 SuperCap cívky, 5.6 mm, balení 100
2020 SuperCap cívky, 5.6 mm, balení 500
2015 SuperCap cívky, 6,7 mm, balení 100
2025 SuperCap cívky, 6,7 mm, balení 500

SuperMat
Ocelové matrice 0,030 mm «Dead-Soft», výška 6,3 mm
SuperMat
Transparentní matrice 0,050 mm, výška 5,0 mm
SuperMat
Transparentní matrice 0,050 mm, výška 6,3 mm
SuperMat
Ocelové matrice 0.038 mm «Non-Dead-Soft», výška 6,3 mm
SuperMat
Ocelové matrice 0.038 mm «Non-Dead-Soft», výška 5,0 mm
SuperMat
Ocelové matrice 0.030 mm «Dead-Soft», výška 5,0 mm